Toán kinh tế - Trang 2

Toán kinh tế

Cao học Toán Kinh tế Ngoại thương 2015

Cao học Toán Kinh tế Ngoại thương 2015
       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG                                              11-2015                                                                                             ĐỀ THI MÔN: TOÁN KINH TẾ                                                                                                  Thời gian làm bài: 180 phút   Câu 1 (2 điểm). a) Cho lãi suất gộp gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân của ngân hàng A kì hạn 6 tháng cố định là 5%...

Đề Toán kinh tế cao học Ngoại thương 2014

Đề Toán kinh tế cao học Ngoại thương 2014
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG          ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2014 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC                            Môn thi: TOÁN KINH TẾ                                                                                                       Thời gian làm bài: 180 phút     Câu 4. (2đ) Ba mẫu ngẫu nhiên độc lập kích thước bằng 3,4 và 5 được rút ra từ một tổng thể phân phối chuẩn  N(µ, σ2 ) và tìm được trung...

Đề thi cao học Toán Kinh tế Học viện Ngân hàng BA T9.2017 đợt 2

Đề thi cao học Toán Kinh tế Học viện Ngân hàng BA T9.2017 đợt 2
                     HỌC VIỆN NGÂN HÀNG                               ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2017                MÔN THI: TOÁN KINH TẾ                                                                                                     Thời gian làm bài: 180 phút                                                                                                                       Đề số 2 Câu 1 (1,5 điểm). Cho bài toán qui hoạch tuyến tính:   Hãy cho biết Véc tơ x = (-7/9; 1/9) có phải là phương án cực biên, phương án tối...

Đề xác suất cao học Đại học Ngoại thương 2010

Đề xác suất cao học Đại học Ngoại thương 2010
         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG                                 NĂM 2010 (ĐỢT 1)                                                                                            ----------------------                       ...

Đề thi môn Xác suất thống kê cao học Học viện ngân hàng 2010

Đề thi môn Xác suất thống kê cao học Học viện ngân hàng 2010
  HỌC VIỆN NGÂN HÀNG                    ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC - NĂM 2010                                                                                         MÔN THI: TOÁN KINH TẾ                                                                                                  Thời gian 180 phút   Câu 1 (1,5đ). Cho hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục X:   Tìm k, tính xác suất X nhận giá trị nhỏ hơn 2. Tiến hành 3 lần thử độc lập cho X, gọi Y là số...

Đề cao học Toán Kinh tế học Đại học Ngoại thương 2010

Đề cao học Toán Kinh tế học Đại học Ngoại thương 2010
      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG                                MÔN THI: TOÁN KINH TẾ                                                                                                  Thời gian làm bài: 180 phút                                                                                                 Câu 3 (3 điểm). Tỷ lệ khách hành phản ứng tích cực đối với một chiến dịch quảng cáo là biến ngẫu nhiên có bảng phân phối xác...

Đề cao học Toán kinh tế Ngoại thương năm 2011

Đề cao học Toán kinh tế Ngoại thương năm 2011
                   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2011 (ĐỢT 1) TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG                                 MÔN THI: TOÁN KINH TẾ                                                                                                      Thời gian làm bài: 180 phút         Câu 3. Một trung tâm tin học chuyên nhập các hộp đĩa CD máy tính từ hai cửa hàng A...

Đề toán kinh tế cao học Quốc gia T9.2017

Đề toán kinh tế cao học Quốc gia T9.2017
  ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2017 Môn thi Cơ bản: Toán kinh tế Thời gian làm bài: 180 phút   Câu 1:  Một khẩu phần ăn cần tối thiểu 100 gram chất béo, 60 gram chất xơ, được cấu thành từ 3 loại thức ăn A, B, C. Giá thành, lượng chất dinh dưỡng trong một đơn vị của mỗi loại...

Đề thi toán cao học Kinh tế quốc dân Năm 2011

Đề thi toán cao học Kinh tế quốc dân Năm 2011
Câu 1 (1 điểm): Cho mô hình cân bằng kinh tế: Y = C + I0  + G0 ;          C = C0  + b(Y – T);          T = T0  + tY. Cho C0  = 80;  I0  = 90;  G0  = 81;  T0  = 20;  b = 0,9;  t = 0,1. Xác định mức cân bằng của Y. Khi C0  tăng 1% thì mức cân...

ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM NGOẠI THƯƠNG 2011

ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM NGOẠI THƯƠNG 2011
       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2011 (ĐỢT 2) TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG                                              MÔN THI: TOÁN KINH TẾ                    ...

Đề thi toán Ngoại thương cao học FTU 2012

Đề thi toán Ngoại thương cao học FTU 2012
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG             ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐƠT 1 NĂM 2012 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC                                 MÔN THI: TOÁN KINH TẾ                                                                                                                  Thời gian làm bài: 180 phút   Câu 1 (2 điểm). Cho hàm sản xuất Q = 300K4/5L1/5  (K > 0, L > 0) trong đó Q – sản lượng, K – vốn, L – lao...

Đề thi cao học Toán kinh tế quốc dân 2012

Đề thi cao học Toán kinh tế quốc dân 2012
         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                 ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                           THÁNG 5/2012 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HOC                                   MÔN THI: TOÁN KINH TẾ                           ------:------                                                            (Thời gian làm bài: 180 phút)     Câu 1 (1 điểm) Một hãng sản xuất có đường cầu là Q = 1200 – 2P, với...
0989290633