Tin tức

Tin tức

Thông báo lịch khai giảng cao học NEU K27

Thông báo lịch khai giảng cao học NEU K27
Thông báo điều chỉnh lịch khai giảng cao học K27 và lịch học sáng ngày 8/9/2018 Thông báo: Thay đổi Lịch khai giảng cao học K27, danh sách lớp học (cập nhật) và thời khóa biểu học kỳ 1 ...
0989290633