Kênh tài liệu miễn phí

Kênh tài liệu miễn phí

Tổng ôn môn Luận, Toán Logic, Kiến thức kinh tế xã hội theo hình thức thi Gmat NEU 2020

Tổng ôn môn Luận, Toán Logic, Kiến thức kinh tế xã hội theo hình thức thi Gmat NEU 2020
Thông báo Tổng ôn 3 môn Luận, Toán Logic, Kiến thức chung về kinh tế xã hội cho Các bạn có nhu cầu thi đầu vào sau đại học cao học Kinh tế Quốc dân T6.2020. Thi ngày 21/6 sắp tới:  - Nội dung học:  + Tổng ôn lại kiến thức (rà soát cẩn thận kiến thức lần cuối trước khi thi) + Học bí kíp...

CẤU TRÚC ĐỀ THI CAO HỌC TIẾNG ANH 4 KĨ NĂNG NEU

CẤU TRÚC ĐỀ THI CAO HỌC TIẾNG ANH 4 KĨ NĂNG NEU
CẤU TRÚC ĐỀ THI CAO HỌC TIẾNG ANH 4 KĨ NĂNG NEU CẤU TRÚC ĐỀ THI TIẾNG ANH 1. Giới thiệu chung: Đề thi tiếng Anh phục vụ tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào cho ứng viên dự tuyển trình độ thạc sĩ với đủ 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) tương đương với trình độ Bậc...

Cấu trúc đề thi Tiếng Anh 4 kỹ năng Nghe, nói, đọc, viết Cao học NEU T5.2022 (đợt 1)

Cấu trúc đề thi Tiếng Anh 4 kỹ năng Nghe, nói, đọc, viết Cao học NEU T5.2022 (đợt 1)
CẤU TRÚC ĐỀ THI TIẾNG ANH 1. Giới thiệu chung: Đề thi tiếng Anh phục vụ tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào cho ứng viên dự tuyển trình độ thạc sĩ với đủ 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) tương đương với trình độ Bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho...

Phân biệt tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp (New)

Phân biệt tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp (New)
Tài sản và nguồn vốn là hai đối tượng của kế toán, nhưng hiện nay rất nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa tài sản và nguồn vốn.   1. Tài sản của doanh nghiệp 1.1. Khái niệm Tài sản: của đơn vị là toàn bộ những nguồn lực kinh tế mà đơn vị đang nắm giữ, sử dụng cho hoạt động của đơn vị, thỏa...
0989290633