Kênh tài liệu miễn phí

Kênh tài liệu miễn phí

CẤU TRÚC ĐỀ THI CAO HỌC TIẾNG ANH 4 KĨ NĂNG NEU

CẤU TRÚC ĐỀ THI CAO HỌC TIẾNG ANH 4 KĨ NĂNG NEU
CẤU TRÚC ĐỀ THI CAO HỌC TIẾNG ANH 4 KĨ NĂNG NEU CẤU TRÚC ĐỀ THI TIẾNG ANH 1. Giới thiệu chung: Đề thi tiếng Anh phục vụ tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào cho ứng viên dự tuyển trình độ thạc sĩ với đủ 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) tương đương với trình độ Bậc...

Cấu trúc đề thi Tiếng Anh 4 kỹ năng Nghe, nói, đọc, viết Cao học NEU T10.2022 (đợt 2)

Cấu trúc đề thi Tiếng Anh 4 kỹ năng Nghe, nói, đọc, viết Cao học NEU T10.2022 (đợt 2)
CẤU TRÚC ĐỀ THI TIẾNG ANH 1. Giới thiệu chung: Đề thi tiếng Anh phục vụ tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào cho ứng viên dự tuyển trình độ thạc sĩ với đủ 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) tương đương với trình độ Bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho...

Phân biệt tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp (New)

Phân biệt tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp (New)
Tài sản và nguồn vốn là hai đối tượng của kế toán, nhưng hiện nay rất nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa tài sản và nguồn vốn.   1. Tài sản của doanh nghiệp 1.1. Khái niệm Tài sản: của đơn vị là toàn bộ những nguồn lực kinh tế mà đơn vị đang nắm giữ, sử dụng cho hoạt động của đơn vị, thỏa...

Bài tập Kinh tế học VĨ MÔ Chọn lọc (Ôn luyện thi Cao học)

Bài tập Kinh tế học VĨ MÔ Chọn lọc (Ôn luyện thi Cao học)
BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ – ÔN LUYỆN CAO HỌC         Bài 1: Xét một nền kinh tế đóng trong dài hạn, chính phủ tăng thuế lên thêm 1.000 tỷ. Biết khuynh hướng tiêu dùng biên là 0,75. Chuyện gì sẽ xảy ra với: a. Tiết kiệm của khu vực chính phủ Sg? b. Tiết kiệm của khu vực tư nhân Sp? c. Tiết...
0989290633