CẤU TRÚC ĐỀ THI CAO HỌC TIẾNG ANH 4 KĨ NĂNG NEU

CẤU TRÚC ĐỀ THI TIẾNG ANH

1. Giới thiệu chung: Đề thi tiếng Anh phục vụ tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào cho ứng viên dự tuyển trình độ thạc sĩ với đủ 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) tương đương với trình độ Bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

 

2. Thời gian làm bài và cách tính điểm.

- Thời gian làm bài mỗi kỹ năng: Nghe – 40 phút, Đọc – 60 phút, Viết 60 phút và Nói – 12 phút.h

- Cách tính điểm: Mỗi kỹ năng được chấm theo thang 10 điểm. Tổng điểm của bài thi cả 4 kỹ năng là 40 điểm. Thí sinh ĐẠT nếu được tổng cộng ít nhất 20 điểm cho cả 4 kỹ năng Đọc, Nghe, Viết, Nói và không có kỹ năng nào bị điểm 0.

 

3. Cấu trúc, định dạng và nội dung thi

3.1. NGHE (35 câu hỏi – khoảng 40 phút, bao gồm cả 7 phút tô đáp án)

- Nghe phần 1 (08 câu hỏi): Nghe 8 hướng dẫn, thông báo.

- Nghe phần 2 (12 câu hỏi): Nghe 3 bài hội thoại x 4 câu hỏi.

- Nghe phần 3 (15 câu hỏi): Nghe 3 bài giảng, bài thuyết trình x 5 câu hỏi.

3.2. ĐỌC (40 câu hỏi- 60 phút, bao gồm cả thời gian tô đáp án)

Đọc 4 bài đọc có tổng độ dài khoảng 2000 từ. Mỗi bài đọc có 10 câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

3.3. VIẾT (02 bài viết- 60 phút)

- Bài 1: Viết tương tác – viết thư hoặc email.

- Bài 2: Viết sản sinh – viết luận.

3.4. NÓI (03 phần-12 phút)

- Nói phần 1: giao tiếp xã hội

Thí sinh trả lời câu hỏi liên quan đến 2 chủ điểm quen thuộc.

- Nói phần 2: Thảo luận giải pháp

Thí sinh lựa chọn 1 trong 3 giải pháp đã cho.

- Nói phần 3: phát triển chủ đề

Thí sinh trình bày quan điểm về 1 vấn đề dựa trên 3 ý đã cho sẵn hoặc tự phát triển ý kiến cá nhân. Sau đó, giám khảo sẽ hỏi thêm 1 vài câu hỏi mở rộng liên quan đến chủ đề./.