Toán kinh tế

Toán kinh tế

Đề thi Toán Kinh tế cao học Học viện Ngân hàng T4.2018 (đợt 1)

Đề thi Toán Kinh tế cao học Học viện Ngân hàng T4.2018 (đợt 1)
Đề thi Toán Kinh tế cao học Học viện Ngân hàng T4.2018 (đợt 1) thi ngày 21/4.     Học viên Dương Thu Thủy thi cao học Học viện Ngân hàng T4.2018 (đợt 1) vào ngày 21/4/2018 đạt:  TOÁN: 10,0 điểm, Chuyên ngành: 7,25 điểm đạt 17,25đ/20.  Bạn Dương Thu Thủy chỉ có ôn 4 buổi môn toán đã đạt điểm 10 toán.  

Đề cương ôn thi cao học môn Toán kinh tế

Đề cương ôn thi cao học môn Toán kinh tế
Sau đây là đề cương ôn tập môn Toán kinh tế các trường, đề một số năm đã thi và tóm tắt nội dung kiến thức trọng tâm:   NỘI DUNG ÔN TẬP: 1. Đại số tuyến tinh. 1.1. Khái niệm ma-trận, các phép toán tuyến tính. - Khái niệm cơ bản về ma trận - Các dạng ma trận - Các phép toán tuyến tính - Biến...

ĐỀ THI TUYỂN SINH THẠC SĨ MÔN TOÁN KINH TẾ FTU 2017

ĐỀ THI TUYỂN SINH THẠC SĨ MÔN TOÁN KINH TẾ FTU 2017
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH 2017                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TUYỂN SINH THẠC SĨ 2017 Môn thi: Toán kinh tế Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1 (2 điểm): Cho bảng cân đối liên ngành dạng hiện vật...

Đề thi Cao học Toán Kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân T5.2017

Đề thi Cao học Toán Kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân T5.2017
             BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                    ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC   TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                  THÁNG 5 NĂM 2017                 ---------------------------------                                                Môn thi: TOÁN KINH TẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2017                        Thời...

Đề thi Toán Quy hoạch tuyến tính và xác suất Quốc gia 2016

Đề thi Toán Quy hoạch tuyến tính và xác suất Quốc gia 2016
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2016 Môn thi cơ bản: Toán kinh tế (đợt 1) Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1: Cho bài toán                                         Tìm một phương án tối ưu của bài toán. Xác định một phương án x  sao cho giá trị của hàm mục tiêu tại đó bằng 93. Câu 2: Cho bài toán                                        Chứng...

Đề toán kinh tế cao học Quốc gia 2016

Đề toán kinh tế cao học Quốc gia 2016
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2016 Môn thi cơ bản: Toán kinh tế (đợt 2) Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1: Cho bài toán                                                   Tìm một phương án tối ưu của bài toán. Bài toán đã cho có nghiệm duy nhất không? Tìm phương án x  để giá trị hàm mục tiêu tại đó bằng...

Đề thi Cao học Toán Kinh tế Đại học Ngoại thương T6.2016

Đề thi Cao học Toán Kinh tế Đại học Ngoại thương T6.2016
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2016                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                             ----------------------------------- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2016 Môn: Toán Kinh Tế Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề)   Câu 1 (2 điểm). Cho ma trận hệ số kỹ thuật...

Toán Kinh tế Cao học Ngoại thương T5.2015

Toán Kinh tế Cao học Ngoại thương T5.2015
      BỘ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO                     KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG                                          05-2015                                                                                         ĐỀ THI MÔN: TOÁN KINH TẾ                                                                                             Thời gian làm bài: 180 phút   Câu 1 (1 điểm). Dự định một dự án vốn đầu tư ban đầu là 5 tỷ trong 10 năm, trong 9 năm đầu thì cuối mỗi hàng...

Đề thi Toán Kinh tế SĐH Đại học Kinh tế Quốc dân T5.2015

Đề thi Toán Kinh tế SĐH Đại học Kinh tế Quốc dân T5.2015
               BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC   TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                              THÁNG 5 NĂM 2015 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015                      Môn thi: TOÁN KINH TẾ                                                                                                         Thời gian làm bài: 120 phút _________________________________________________________________________________ Thí sinh làm phần I (Toán cơ sở) và phần II (thống kê...

Cao học Toán Kinh tế Ngoại thương 2015

Cao học Toán Kinh tế Ngoại thương 2015
       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG                                              11-2015                                                                                             ĐỀ THI MÔN: TOÁN KINH TẾ                                                                                                  Thời gian làm bài: 180 phút   Câu 1 (2 điểm). a) Cho lãi suất gộp gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân của ngân hàng A kì hạn 6 tháng cố định là 5%...
0989290633