Đề thi Toán Kinh tế cao học Học viện Ngân hàng T4.2018 (đợt 1) thi ngày 21/4.

 

 
Học viên Dương Thu Thủy thi cao học Học viện Ngân hàng T4.2018 (đợt 1) vào ngày 21/4/2018 đạt: 
TOÁN: 10,0 điểm, Chuyên ngành: 7,25 điểm đạt 17,25đ/20. 
Bạn Dương Thu Thủy chỉ có ôn 4 buổi môn toán đã đạt điểm 10 toán.