Thông báo tin tức

Thông báo tin tức

Thông báo Live Stream KIẾN THỨC theo chủ đề:

Thông báo Live Stream KIẾN THỨC theo chủ đề:
Các bạn có nhu cầu cần bổ sung kiến thức gì về: + Toán cao cấp (Ma trận, Định thức,..) + Toán cơ sở cho các nhà kinh tế (Toán tối ưu, Mô hình toán,...vd: Cực trị có điều kiện, không điều...
0989290633