Thông báo tin tức

Thông báo tin tức

Video Hướng dẫn Cách làm bài thi Kiến thức kinh tế Tổng hợp Cao học Kinh tế Quốc dân T5.2018

Video Hướng dẫn Cách làm bài thi Kiến thức kinh tế Tổng hợp Cao học Kinh tế Quốc dân T5.2018
Theo như kế hoạch luyện thi dự kiến, hiện tại đây đang là giai đoạn các bạn chuẩn bị bước vào giai đoạn bùng nổ về mặt kiến thức. Các bạn đã được tiếp nhận rất nhiều về mặt kiến thức Kinh tế tổng hợp, Quản trị trong Doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số bạn do...
0989290633