Thông báo tuyển sinh sau đại học Học viện ngân hàng BA năm 2024 (Đợt 1)

- Thời gian tuyển sinh thi tuyển: 03-04-05/05/2024

- Các môn thi tuyển: Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh

- Đề cương ôn thi các môn: