Kiến thức học tập

Kiến thức học tập

Toán Logic Học phần Logic Cao học Kinh tế Quốc dân 26/5/2018

Toán Logic Học phần Logic Cao học Kinh tế Quốc dân 26/5/2018
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HỌC PHẦN “LOGIC” CỦA MÔN TOÁN-LOGIC PHƯƠNG PHÁP 1: PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG DƯ PHƯƠNG PHÁP 2: PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢNG PHƯƠNG PHÁP 3: PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN TÌNH HUỐNG PHƯƠNG PHÁP 4: GIẢI BẰNG BIỂU ĐỒ VEN PHƯƠNG PHÁP 5: PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN ĐƠN GIẢN   PHƯƠNG PHÁP 1: PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG DƯ PHƯƠNG PHÁP 2: PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢNG Đây là phương...

75 Cấu trúc Tiếng Anh đầu vào Cao học

75 Cấu trúc Tiếng Anh đầu vào Cao học
75 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông --------------------------------------------------------------------- S + know how to do smt: biết cách làm như thế nào. e.g : I know how to play game well. 1. S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá....để cho ai làm gì...), e.g.1 This structure is too easy for you to remember. E.g.2:...

Bài tập dành cho lớp Tiếng Anh K2 Ôn thi cao học Kinh tế Quốc dân T5.2018

Bài tập dành cho lớp Tiếng Anh K2 Ôn thi cao học Kinh tế Quốc dân T5.2018
Mỗi bạn chọn 1 Topic (chủ đề) để kể cho cả lớp: YÊU CẦU: + Chủ đề phải chuyên về 1 lĩnh vực chuyên ngành (thiên nhiên, động vật, thực vật, môi trường, ...). + Độ dài 15-20 dòng + Các bạn chép vào vở ghi ở lớp + Học thuộc lòng và lên bảng kể lại cho cả lớp nghe Xem: Đề cương ôn tập Anh Văn...

12 thì trong Ngữ pháp tiếng anh

12 thì trong Ngữ pháp tiếng anh
Hầu hết các bạn học Tiếng Anh thì đều đã được học 12 thì trong Ngữ pháp tiếng anh. Tuy nhiên, sau một thời gian bỏ bẫng nó lại dường như mới. Do đó, trung tâm ôn luyện thi cao học Centre Train cung cấp bản tóm tắt 12 thì một cách cơ bản và dễ hiểu giúp các bạn nhanh chóng...

Ngữ pháp Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao (phần 1)

Ngữ pháp Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao (phần 1)
Để Tiếng Anh trở nên nhẹ nhàng và hấp dẫn hơn với các mem. Trung tâm ôn thi cao học Centre Train sẽ chia ngữ pháp Tiếng Anh thành các phần và có hình minh họa. - ‼️‼️Những từ mà muôn đời vẫn chỉ đi với giới từ "TO" thôi các mem nhé!👌👌:     Tham khảo thêm: Kinh nghiệm vượt qua đầu vào Cao học...
0989290633