Đề cương ôn tập Anh Văn Cao học của trường Kinh tế Quốc dân 2022 Các bạn tham khảo chi tiết tại đây:

 

 

Đề xuất xem: Kinh nghiệm vượt qua đầu vào Cao học Tiếng Anh