Một số thông tin Tuyển sinh Thạc sĩ Kinh tế NEU 2023 đợt 2 (thi 29/10)

1. Các môn thi tuyển đầu vào thạc sĩ kinh tế quốc dân NEU:

Xem trang 4, trang 5.

 

 

2. Các Ngành/ Chuyên ngành đào tạo Đăng ký đầu vào Thạc sỹ Kinh tế Quốc dân 2023 và chỉ tiêu tuyển.

Xem chi tiết:

 

3. Điều kiện miễn thi Ngoại ngữ đầu vào cao học Thạc sĩ kinh tế quốc dân NEU năm 2023 xem chi tiết:

Phụ lục 01 (Trang 9):

 

 

4. Link đăng ký học BSKT SĐH NEU 2023:

Xem chi tiết LINK BSKT:

 

 

https://tuyensinhsdh.neu.edu.vn/

 

 

6. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ - CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ TIÊU CHUẨN

Hồ sơ dự thi ONline

 

 

https://tuyensinhsdh.neu.edu.vn/