Kinh tế học

Kinh tế học

Đề cương ôn thi cao học môn Kinh tế học Vĩ MÔ

Đề cương ôn thi cao học môn Kinh tế học Vĩ MÔ
PHẦN II: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ. I. Đo lường sản lượng và mức giá. 1. Tổng sản phẩm trong nước (GDP). a. Khái niệm b. Các phương pháp tính GDP: i. Phương pháp sản xuất ii. Phương pháp chi tiêu c. Tính GDP danh nghĩa, GDP thực tế và tốc độ tăng trưởng kinh tế. 2. Các thước đo khác về thu nhập nền kinh tế: a. GNP b....

Bài giảng Chương 6 môn Kinh tế học Vĩ MÔ

Bài giảng Chương 6 môn Kinh tế học Vĩ MÔ
 Các bạn có nhu cầu Ôn thi Cao học: - Cao học Ngoại thương- FTU T5.2018 - Cao học Học viên ngân hàng - BA T4.2018 (đợt 1) - Cao học ĐHKT-ĐHQG HN T4.2018 (đợt 1)   Tham khảo bài giảng môn Kinh tế học Vĩ MÔ  

Đề cương ôn thi cao học môn Kinh tế học vi mô

Đề cương ôn thi cao học môn Kinh tế học vi mô
PHẦN I: KINH TẾ HỌC VI MÔ. I. Tổng quan về kinh tế học. 1. Kinh tế học và nền kinh tế: muc tiêu của các thành viên kinh tế. 2. Chi phí cơ hội: a. Khái niệm b. Quy luật chi phí cơ hội tăng dần c. Đường giới hạn khả năng sản xuất 3. Phân tích cận biên ̵  phương pháp lựu chọn tối ưu a....

Đề thi SĐH Kinh tế học cao học ĐH Quốc gia T4.2017

Đề thi SĐH Kinh tế học cao học ĐH Quốc gia T4.2017
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ   ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017 MÔN THI CƠ SỞ: KINH TẾ HỌC Thời gian làm bài: 180 phút   Câu 1 (2 điểm): Việc áp một khoản thuế tính trên mỗi đơn vị sản phẩm bán ra có ảnh hưởng như thế nào tới thặng dư tiêu dùng,...

Đề thi cao học Kinh tế học Đại học Kinh tế Quốc dân T5.2017

Đề thi cao học Kinh tế học Đại học Kinh tế Quốc dân T5.2017
              BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC   TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                              THÁNG 5 NĂM 2017 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2017                      Môn thi: KINH TẾ HỌC                                                                                                         Thời gian làm bài: 120 phút ____________________________________________________________________________________ Thí sinh làm phần I (vi mô) và phần II (Vĩ MÔ) vào các tờ giấy khác nhau.   PHẦN I:...

Đề thi Kinh tế học cao học Đại học Quốc gia T9.2017

Đề thi Kinh tế học cao học Đại học Quốc gia T9.2017
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ   ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT II NĂM 2017 MÔN THI CƠ SỞ: KINH TẾ HỌC Thời gian làm bài: 180 phút   Câu 1 (2 điểm):          Thị trường lao động ngành dệt may là thị trường cạnh tranh với mức tiền công được xác định bởi cung và cầu về...

Đề thi Kinh tế học cao học Đại học Kinh tế Quốc dân T5. 2016

Đề thi Kinh tế học cao học Đại học Kinh tế Quốc dân T5. 2016
                           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC   TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                              THÁNG 5 NĂM 2016 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2016                      Môn thi: KINH TẾ HỌC                                                                                                         Thời gian làm bài: 120 phút ___________________________________________________________________________________ Thí sinh làm phần I (vi mô) và phần II (Vĩ MÔ) vào...

ĐỀ THI TUYỂN SINH SĐH KINH TẾ HỌC NGOẠI THƯƠNG NĂM 2016

ĐỀ THI TUYỂN SINH SĐH KINH TẾ HỌC NGOẠI THƯƠNG NĂM 2016
      TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2016                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2016 Môn: Kinh Tế Học Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Đề thi gồm: 4 trang   Phần I (5 điểm): Kinh tế học...

Đề thi cao học Kinh tế học Đại học Quốc gia năm T4. 2016

Đề thi cao học Kinh tế học Đại học Quốc gia năm T4. 2016
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI   ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2016 MÔN THI CƠ SỞ: KINH TẾ HỌC Thời gian làm bài: 180 phút   Câu 1 (2 điểm): Bằng các kiến thức đã học, anh/chị hãy bình luận về cung - cầu, giá cả và sản lượng cân bằng của thị trường lúa gạo Việt Nam do tác...

Đề thi Kinh tế học cao học Quốc gia hà nội T9.2015

Đề thi Kinh tế học cao học Quốc gia hà nội T9.2015
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI   ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015 MÔN THI CƠ SỞ: KINH TẾ HỌC (đợt 2) Thời gian làm bài: 180 phút   Câu 1 (2 điểm): Trình bày điều kiện lựa chọn sản lượng để tối đa hóa lợi nhuận của một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo (vẽ đồ thị minh họa)? Giả định các điều kiện...

Đề thi Kinh tế học SĐH Quốc gia Hà nội T4.2015

Đề thi Kinh tế học SĐH Quốc gia Hà nội T4.2015
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015      MÔN THI CƠ SỞ: KINH TẾ HỌC (đợt 1) Thời gian làm bài: 180 phút   Câu 1 (2 điểm): Những nguyên nhân nào dẫn tới hiện tượng độc quyền? Phân tích việc quyết định sản lượng và giá cả của nhà độc quyền thuần túy. (Vẽ đồ thị và...

Đề thi cao học Kinh tế học Đại học Kinh tế Quốc dân T5. 2015

Đề thi cao học Kinh tế học Đại học Kinh tế Quốc dân T5. 2015
                           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC   TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                              THÁNG 5 NĂM 2015 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015                      Môn thi: KINH TẾ HỌC                                                                                                         Thời gian làm bài: 120 phút ______________________________________________________________________________________ Thí sinh làm phần I (vi mô) và phần II (Vĩ MÔ) vào các...
0989290633