BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                              THÁNG 5 NĂM 2017

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2017                      Môn thi: KINH TẾ HỌC

                                                                                                        Thời gian làm bài: 120 phút

____________________________________________________________________________________

Thí sinh làm phần I (vi mô) và phần II (Vĩ MÔ) vào các tờ giấy khác nhau.

 

PHẦN I: KINH TẾ HỌC VI MÔ

 Câu 1 (1,5 điểm): Câu hỏi đúng hay sai. Giải thích và vẽ hình nếu cần thiết.

  1. Nhà độc quyền luôn luôn thu được lợi nhuận dương.
  2. Trong ngắn hạn tổng chi phí bằng chi phí cố định tại mức sản lượng bằng 0.

Câu 2 (1,5 điểm): Sử dụng đồ thị cung, cầu để chỉ ra giá và sản lượng cân bằng thay đổi như thế nào trong các tình huống sau đây:

  1. Chính phủ Việt Nam tăng thuế nhập khẩu ô tô và người tiêu dùng Việt Nam thích mua ô tô nhập khẩu.
  2. Nông dân Việt Nam mở rộng diện tích trồng thanh long và các nước tăng nhập khẩu thanh long của Việt Nam.

Câu 3 (2,0 điểm): Bài tập

Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí TC = 2Q2 + 4Q + 200. Trong đó chi phí tính bằng $ và sản lượng tính bằng sản phẩm.

  1. Hãy viết phương trình các chi phí MC, ATC và AVC.
  2. Xác định sản lượng và giá hòa vốn của hãng
  3. Nếu giá trị trường là 88$ hãy xác định sản lượng và lợi nhuận của hãng.
  4. Tại mức giá nào hãng phải đóng cửa sản xuất?

 

PHẦN II: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ

Câu 4 (1,5 điểm): Hãy cho biết các nhận định dưới đây là đúng hay sai và giải thích ngắn gọn. Vẽ đồ thị minh họa nếu cần thiết.

  1. Theo mô hình về thị trường tiền tệ, lãi suất sẽ tăng khi mức giá tăng và cung tiền giảm
  2. Trong tháng 2 năm 2017 gia đình bạn mua một chiếc xe đạp sản xuất trong nước từ tháng 12 năm 2016 với giá 2 triệu đồng. Giao dịch này hoàn toàn không ảnh hưởng đến GDP của Việt Nam năm 2017 và cơ cấu của nó theo cách tiếp cận chi tiêu.

Câu 5 (1,5 điểm): Bằng lập luận và đồ thị về thị trường trao đổi giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD). Hãy giải thích tác động của các sự kiện dưới đây đến tỉ giá hối đoái (E) và số đô la Mỹ (QUSD) được trao đổi:

  1. Nhập khẩu của Việt Nam giảm mạnh trong bối cảnh suy giảm tăng trưởng kinh tế.
  2. Trong thời gian qua khách nước ngoài đến du lịch Việt Nam nhiều hơn.

Câu 6 (2,0 điểm): Bài tập

Dưới đây là thông tin về một nền kinh tế với giả định chỉ hai sản phẩm: A và B.

Năm cơ sở là 2010.

 

  1. Hãy tính GDP danh nghĩa và GDP thực tế cho các năm 2010, 2011 và 2012.
  2. Hãy tính chỉ số điều chỉnh GDP  cho các năm 2010, 2011 và 2012.
  3. Hãy tính tốc độ tăng trưởng kinh tế cho các năm  2011 và 2012.
  4. Giả sử hàng năm dân số tăng thêm 2% . Hãy tính tốc độ tăng GDP thực tế bình quân đầu người cho năm 2011 và 2012.

 

Xem thêm: Kinh nghiệm Ôn thi Cao học Kinh tế Quốc dân