ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 

ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017

MÔN THI CƠ SỞ: KINH TẾ HỌC

Thời gian làm bài: 180 phút

 

Câu 1 (2 điểm):

Việc áp một khoản thuế tính trên mỗi đơn vị sản phẩm bán ra có ảnh hưởng như thế nào tới thặng dư tiêu dùng, thặng dư sản xuất và tổng thặng dư xã hội ở mỗi thị trường hàng hóa? Anh (chị) hãy sử dụng đồ thị để giải thích sự kiện này, biết rằng, thị trường hàng hóa có đường cầu dốc xuống và đường cung dốc lên.

 

Câu 2 (2 điểm):

Giả sử nền kinh tế đang trong tình trạng suy thoái và chính phủ muốn thực hiện chính sách kích cầu để đưa nền kinh tế vượt qua suy thoái.

 1. Anh (chị) hãy đề xuất những giải pháp chính sách vĩ mô mà chính phủ có thể thực hiện để đạt được mục tiêu kích cầu cho nền kinh tế.
 2. Sử dụng mô hình tổng cầu tổng cung (AD-AS) giải thích tác động của chính sách kích cầu đến nền kinh tế. Theo anh (chị), những chính sách này có thể có những hệ lụy gì?

 

Câu 3 (3 điểm):

Thị trường xe máy có hàm cầu và hàm cung như sau:

         Cầu:

P

1

3

5

7

9

QD

50

40

30

20

10

       Cung:

P

2

4

6

8

10

QD

15

25

35

45

55

 

Giá tính bằng triệu đồng /chiếc; Lượng tính bằng triệu chiếc

 1. Tính giá và lượng giao dịch cân bằng.
 2. Giả sử chính phủ đánh thuế người bán với mức 1 triệu đồng/chiếc thì lượng giao dịch cân bằng mới là bao nhiêu?

Tính mức giá mà người mua phải trả, mức giá mà người bán nhận được, doanh thu thuế của chính phủ?

 

Câu 4 (3 điểm):

Cho các số liệu về một nền kinh tế giả định:

Thị trường hàng hóa: C = 0,8YD ; I = 900 – 50r; G = 800; T = 0,5Y; P = 1

Thị trường tiền tệ: MD  = 0,25Y – 62,5r;

Tỷ lệ tiền mặt lưu thông ngoài Ngân hàng là 20%, Các Ngân hàng thương mại dự trữ theo tỷ lệ bắt buộc là 4% (so với tiền gửi Ngân hàng);

Cơ sở tiền H = 100

Trong đó, C: Tiêu dùng của dân cư, YD : Thu nhập khả dụng,Y: Thu nhập hay sản lượng, I: đầu tư, P: mức giá, MD : hàm cầu tiền thực, r: lãi suất. Đơn vị của lãi suất là %, của các đại lượng khác tính được là tỷ đồng.

 1. Tìm hàm cung tiền thực?
 2. Hãy viết phương trình IS và LM?
 3. Hãy tính mức thu nhập (sản lượng) và lãi suất cân bằng?
 4. Nếu Chính phủ tăng chi tiêu một lương G = 200, thu nhập cân bằng và lãi suất cân bằng mới là bao nhiêu? Tính mức thoái lui đầu tư do sự kiện này?

----------------------------

Ghi chú:

 • Đề thi này gồm 02 trang
 • Thí sinh không được sử dụng tài liệu
 • Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

 

Đề thi cùng năm: Đề thi Kinh tế học cao học Đại học Quốc gia T9.2017