Các bạn có nhu cầu Ôn thi Cao học:
- Cao học Ngoại thương- FTU T5.2018
- Cao học Học viên ngân hàng - BA T4.2018 (đợt 1)
- Cao học ĐHKT-ĐHQG HN T4.2018 (đợt 1)

 

Tham khảo bài giảng môn Kinh tế học Vĩ MÔ