ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 

ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT II NĂM 2017

MÔN THI CƠ SỞ: KINH TẾ HỌC

Thời gian làm bài: 180 phút

 

Câu 1 (2 điểm):

         Thị trường lao động ngành dệt may là thị trường cạnh tranh với mức tiền công được xác định bởi cung và cầu về lao động. Sử dụng đồ thị cung, cầu của thị trường lao động, trong mỗi sự kiện dưới đây anh (chị) hãy cho biết tác động đến mức tiền công và tình trạng việc làm của công nhân ngành dệt may.

 1. Nhu cầu về hàng hóa dệt may tăng lên.
 2. Các doanh nghiệp dệt may đầu tư đổi mới công nghệ, thêm nhiều máy móc tự động hóa.
 3. Một số lượng lớn công nhân ngành dệt may đi xuất khẩu lao động do sức hút từ ngành dệt may nước ngoài.
 4. Giá của hàng hóa dệt may giảm 5% trong khi sản phẩm biên của lao động tăng 10%.

 

Lưu ý: các câu từ (a) đến (d) là các giả định độc lập nhau, các điều kiện khác của nền kinh tế là không đổi; sử dụng mỗi đồ thị để giải thích cho mỗi sự kiện.

Câu 2 (2 điểm):

Chính phủ đang cân nhắc tăng thuế thu nhập nhằm đảm bảo nguồn thu cho ngân sách. Hãy sử dụng mô hình IS-LM để:

 1. Giải thích và dự báo tác động của chính sách này đến thu nhập (sản lượng quốc gia), mức giá và lãi suất.
 2. Tư vấn cho Chính phủ: nên sử dụng chính sách tiền tệ như thế nào nhằm hạn chế tác động tiêu cực (có thể có) của chính sách thuế nói trên.

Câu 3 (3 điểm):

Một hãng độc quyền đối diện với đường cầu P = 50 – 2Q. Chi phí cận biên của hãng là MC = Q + 5.

 1. Để tối đa hóa lợi nhuận hãng phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm và đặt giá nào? Khi đó tổng doanh thu của hãng bằng bao nhiêu?
 2. Giả sử hãng phải chịu một khoản thuế cố định, nộp một lần là $60 thì lợi nhuận của hãng sẽ thay đổi thế nào? Giải thích?
 3. Nếu phải đóng thuế $10 trên một đơn vị sản phẩm thì hãng sẽ phải sản xuất sản lượng bao nhiêu và đặt giá nào để tối đa hóa lợi nhuận?
 4. Tính khoản mất không (thiệt hại của xã hội) do sức mạnh thị trường ở câu a gây ra.

Câu 4 (3 điểm):

Cho các số liệu về một nền kinh tế giả định:

               C = 100 + 0.8YD ;      I = 200 – 5r;       G = 147;       T = 10 + 0.2Y

               L = 0.2Y  ̶  4r            M  = 210

trong đó C: là chi tiêu cho tiêu dùng;  YD : là thu nhập sau thuế, I: là đầu tư, Y: là thu nhập hay sản lượng, L: lượng cầu tiền thực và M : lượng cung tiền; r: lãi suất.

 1. Xác định phương trình cho đường IS và đường LM
 2. Tính mức sản lượng cân bằng và lãi suất cân bằng?
 3. Chính phủ tăng mức chi tiêu lên thành G = 208, tính mức sản lượng cân bằng và lãi suất cân bằng mới?
 4. Hãy cho biết mức thay đổi của tiết kiệm và đầu tư sau sự kiện c và cho gợi ý với chính phủ nên sử dụng chính sách tiền tệ theo hướng nào để hạn chế sự thay đổi của đầu tư tư nhân?

 

------------------

Ghi chú:

 • Đề thi này gồm 02 trang
 • Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

 

Bài viết cùng chủ đề: Đề toán kinh tế cao học Quốc gia T9.2017