Kinh tế học - Trang 2

Kinh tế học

Đề thi Kinh tế học Học viện Ngân hàng T3/2014

Đề thi Kinh tế học Học viện Ngân hàng T3/2014
Câu 1. (1,5 điểm): Những câu bình luận sau đây đúng hay sai, giải thích và vẽ đồ thị minh họa: 1.1. Từ ngày 1/7/2013. Chính phủ Việt Nam quyết định nâng mức thu nhập chịu thuế từ trên 4 triệu đồng/tháng...
0989290633