Câu 1. (1,5 điểm): Những câu bình luận sau đây đúng hay sai, giải thích và vẽ đồ thị minh họa:

1.1. Từ ngày 1/7/2013. Chính phủ Việt Nam quyết định nâng mức thu nhập chịu thuế từ trên 4 triệu đồng/tháng lên trên 9 triệu đồng/tháng, điều này đã góp phần kích thích tăng trưởng kinh tế nhưng có nguy cơ giảm đầu tư của khu vực tư nhân.

1.2. Trong điều kiện vốn luân chuyển tự do, chế độ tỷ giá cố định, việc mở rộng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

1.3. Cán cân ngân sách có thể được cải thiện khi chỉ số niềm tin người tiêu dùng tăng do nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi.

 

Câu 2 (2 điểm): Giải thích các tình huống sau đây và minh họa bằng đồ thị:

2.1. Tại sao khi tăng giá, tổng doanh thu có thể giảm?

2.2. Tại sao khi Chính phủ đặt giá sàn, lợi ích ròng xã hội giảm xuống?

 

Câu 3. (1,5 điểm): Để góp phần giúp nền kinh tế vượt qua thời kỳ suy thoái, Ngân hàng Trung ương quyết định giảm lãi suất chiết khấu. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

3.1. Nếu Chính phủ quyết định không can thiệp vào nền kinh tế, thì sự kiện trên sẽ ảnh hưởng như thế nào đế giá cả, sản lượng và công ăn việc làm trong ngắn hạn và dài hạn? (Vận dụng mô hình AD-AS để phân tích và minh họa).

3.2. Nếu Chính phủ quyết định can thiệp nhằm đạt mục tiêu ổn định giá cả ở mức ban đầu thì chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa có thể phối hợp với nhau như thế nào? Giải thích tác động của chính sách tài khóa đến mục tiêu của Chính phủ.

 

Câu 4. (3 điểm): Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí bình quân: ATC = Q + 3 + 100/Q (trong đó Q là sản lượng tính bằng sản phẩm; chi phí và giá tính bằng đô la Mỹ - ký hiệu $). Yêu cầu:

4.1. Viết phương trình TC và MC

4.2. Tại mức giá thị trường P = 25$, hãng sản xuất bao nhiêu sản phẩm và thu được bao nhiêu lợi nhuận?

4.3. Xác định mức giá và sản lượng hòa vốn của hãng?

4.4. Khi giá thị trường P = 9$, hãng có nên sản xuất hay không? Vì sao?

 

Câu 5 (2 điểm): Thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ được cho bởi các thông số sau:

            C = 170 + 0,8.(Y-T)           I = 100 – 4i          G = 242        T = 10 + 0,25.Y           EX = 160

            IM = 0,2.Y                      MD = 0,75.Y – 6.i                 MS = 1374            P = 2

Yêu cầu:

5.1. Xây dựng phương trình đường IS và LM, xác định mức sản lượng, lãi suất cân bằng và vẽ đồ thị minh họa.

5.2. Hiện nay, Việt Nam đã và đang xóa bỏ hàng rào thuế quan đối với hầu hết các hàng hóa nhập khẩu là hàng tiêu dùng từ các nước thành viên WTO làm cho xu hướng nhập khẩu cận biên của Việt Nam tăng từ 0,2 lên 0,3.

a. Điều này đã ảnh hưởng như thế nào đến lãi suất, sản lượng cân bằng và công ăn việc làm của Việt Nam?

b. Mô tả sự thay đổi này trên đồ thị câu 5.1. Theo anh (hay chị). Chính phủ Việt Nam cần có những chính sách gì để bảo vệ sản xuất trong nước mà không vi phạm nguyên tắc WTO?