BỘ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO                       KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG                                     Tháng 5/2015

        __________________________                                      MÔN: KINH TẾ HỌC

                                                                                                     Thời gian: 180 phút

 

 1. Các câu sau là đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn. (Mỗi câu 0,5 điểm)
  1. Khi đóng cửa sản xuất, doanh nghiệp bị lỗ toàn bộ chi phí biến đổi.
  2. Khi giá cả của một hàng hóa tăng lên, cầu của hàng hóa đó sẽ giảm.
  3. Một người chuyển 10 triệu đồng từ tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn dài sang tài khoản tiền gửi có thể viết séc. Hành vi này sẽ làm tăng M1 nhưng không làm thay đổi M2 và M3.
  4. Giả định mức giá không đổi, tổng cung sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu và nền kinh tế là đóng có thuế độc lập với thu nhập. Khi đó, Chính phủ tăng chi tiêu bằng tăng thuế một lượng là bao nhiêu thì sản lượng cân bằng sẽ tăng một lượng là bấy nhiêu.

 

II. Trình bày ngắn gọn và vẽ hình minh họa. (Mỗi câu 1 điểm)

2.1. Đặt giá sàn có thể làm giảm hiệu quả của thị trường.

2.2. Được mùa, người nông dân có thể không phấn khởi.

2.2. Phân biệt lạm phát do cầu kéo và lạm phát do chi phí đẩy.

2.4. Giả định nền kinh tế không có rò rỉ tiền mặt, các ngân hàng thương mại không có dự trữ dư, tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10%. Ngân hàng Trung ương mua 20 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trên thị trường mở. Hãy tính số nhân tiền, sự thay đổi của tiền cơ sở và sự thay đổi của cung tiền. Động thái trên của Ngân hàng Trung ương có ảnh hưởng như thế nào đến lãi suất, đầu tư, tổng cầu, sản lượng và mức giá trong ngắn hạn?

 

 1. Bài tập. (Mỗi bài 2 điểm)

3.1. Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo có đường chi phí biến đổi bình quân

AVC=2Q+3. Biết rằng khi giá thị trường là 19$ thì doanh nghiệp này hòa vốn.

 1. Xác định đường cung của doanh nghiệp.
 2. Chi phí cố định của doanh nghiệp này là bao nhiêu?
 3. Nếu giá thị trường là 27$ thì lợi nhuận của doanh nghiệp này là bao nhiêu?
 4. Tính thặng dư sản xuất khi giá thị trường bằng 27$.

 

3.2. Cho một nền kinh tế với giả định mức giá là không đổi, tổng cung sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu, số liệu được cho như sau:

Hàm tiêu dùng C = 80 + 0,8(Y ‒ T);

Đầu tư I = 100 tỷ đồng;

Chi tiêu Chính phủ G = 100 tỷ đồng;

Hàm thuế ròng T = 20 + 0,2Y;

Xuất khẩu Ex = 50 tỷ đồng;

Hàm nhập khẩu Im = 10 + 0,14Y.

 1. Hãy xây dựng phương trình đường tổng cầu AE, tính toán giá trị sản lượng cân bằng Ye.
 2. Nếu Chính phủ tăng chi tiêu thêm 50 tỷ đồng, hãy tính sự thay đổi của sản lượng cân bằng,

của thuế, của thu nhập khả dụng, của cán cân ngân sách, của đầu tư, của nhập khẩu và của xuất khẩu ròng tương ứng.

 1. Nếu Chính phủ không tăng chi tiêu mà tăng xuất khẩu thêm 50 tỷ đồng thì kết quả câu 2 có sự thay đổi nào? Vì sao?
 2. Minh họa tất cả các tình huống a,b,c trên cùng một đồ thị AE với đường 45 độ.

 

Tham khảo thêm: Học viên Ngoại thương chia sẻ kinh nghiệm ôn thi cao học