Câu 1: Trả lời đúng˗ sai và giải thích (1,5 điểm)

  1. Đường ngân sách của người tiêu dùng sẽ thay đổi khi có sự thay đổi của thu nhập.
  2. Trong ngắn hạn, doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo có chi phí trung bình cực tiểu cao hơn giá thị trường (ATCmin > P) sẽ ngừng sản xuất cho đến khi tình trạng được cải thiện.
  3. Hàm tổng doanh thu của một doanh nghiệp: TR = 5Q ˗ 2Q2 doanh nghiệp này hoạt động trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo.

 

Câu 2: Trả lời ngắn gọn và vẽ hình minh họa (1,5 điểm)

Bộ nông nghiệp khẳng định việc nhập khẩu khoai tây chiên từ Mỹ với mức giá thấp vụ mùa 2011, và kết quả người nông dân trồng khoai tây sẽ nhận được các khoản trợ cấp của chính phủ. Nhập khẩu khoai tây chiên vào thị trường rau quả chiếm 25% vụ mùa 2011. Cơn lốc nhập khẩu thổi thêm sóng gió vào ngành này, một ngành đang chịu nhiều sự giảm sút trong việc mở rộng chuỗi cung ứng cho các nhà hàng thức ăn nhanh nơi tiêu thụ 90% khoai tây chiên được nhập khẩu từ Mỹ.

  1. Cho biết nhập khẩu khoai tây chiên thì giá khoai tây chiên trong nước sẽ thay đổi như thế nào?
  2. Khoản trợ cấp của chính phủ ảnh hưởng tới giá khoai tây không?
  3. Điều gì xảy ra đối với doanh thu của người nông dân?

 

Câu 3: Bài tập (2 điểm)

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo có hàm cung, hàm cầu một loại sản phẩm:

                  QS= 10P + 10 và QD= ˗ 5P + 70

Trong đó: Giá tính bằng $, sản lượng tính bằng sản phẩm.

  1. Xác định giá và sản lượng cân bằng thị trường. Tính độ co giãn của cầu tại điểm cân bằng.
  2. Xác định đường cầu và đường doanh thu cận biên của doanh nghiệp.
  3. Minh họa trên đồ thị câu (a) và (b).
  4. Nếu chính phủ ấn định giá là 8$ cho một sản phẩm điều gì sẽ xảy ra trên thị trường? Chính phủ có phải có giải pháp gì để khắc phục?