CHỮA BÀI TẬP VỀ ĐẤU THẦU CỔ PHIẾU (ĐỀ 3  TUYỂN SINH 2014);