Các bạn tham khảo đề mẫu: Đề thi Tiếng Anh Đầu vào cao học Kinh tế Quốc dân 2010, để biết dạng thi của 1 đề Tiếng Anh.

Tham khảo: Tài liệu Ngữ Pháp TOEFL- GRAMMAR full HD