Mỗi bạn chọn 1 Topic (chủ đề) để kể cho cả lớp:

YÊU CẦU:
+ Chủ đề phải chuyên về 1 lĩnh vực chuyên ngành (thiên nhiên, động vật, thực vật, môi trường, ...).
+ Độ dài 15-20 dòng
+ Các bạn chép vào vở ghi ở lớp
+ Học thuộc lòng và lên bảng kể lại cho cả lớp nghe

Xem: Đề cương ôn tập Anh Văn Cao học Kinh tế Quốc dân 2018

LỢI ÍCH:
+ Các bạn sẽ học được nhiều từ mới
+ Học được ngữ pháp trong bài đọc
+ Nhớ rất lâu về đoạn văn đó (khoảng > 30 năm)
+ Làm chủ được kiến thức, cảm xúc, làm chủ được bản thân
+ Một cách học mới của Tiếng Anh nên áp dụng thường xuyên.
v.v.v

Thời gian: 19h tối thứ 4 tuần nay (thầy sẽ dự giảng để đánh giá mức độ hiệu quả)
LỜI KHUYÊN: các bạn nên bắt tay vào làm luôn tối nay

Thầy sẽ Demo 1 topic mẫu. Các bạn làm các topic, các chủ đề khác tương tự.

 

 

Hướng dẫn: Kinh nghiệm vượt qua đầu vào Cao học Tiếng Anh