Tài liệu ôn thi chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thi cao học Học viện Ngân hàng T9.2019 và ĐHKT-ĐHQGHN T9.2019 được ship đến tận tay các học viên học Khóa Online của Thầy Mạnh.

- Tài liệu bao gồm:
+ Giáo trình Kinh tế học vi mô và Vĩ Mô
+ Bản đẹp viết tay môn ĐGNL
+ Giáo trình Tiếng Anh Toefl ITP (nội bộ)
+ Tài liệu tổng hợp Kinh tế học
+ Đề thi Kinh tế học 4 trường: NEU, FTU, UEB, BA

 

 

- Các bạn sẽ có cảm giác như đi học trực tiếp. Thời gian học linh hoạt sẽ giúp ôn thi trở lên dễ dàng hơn.