BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2011 (ĐỢT 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG                                 MÔN THI: TOÁN KINH TẾ

                                                                                                     Thời gian làm bài: 180 phút  

 

 

 

Câu 3.

  1. Một trung tâm tin học chuyên nhập các hộp đĩa CD máy tính từ hai cửa hàng A và B với tỷ lệ 60% hộp đĩa cửa hàng A, 40% hộp đĩa cửa hàng B. Tỷ lệ đĩa bị lỗi của của hàng tương ứng là 1% và 2%. Một sinh viên đến thực tập tại trung tâm chọn ngẫu nhiên một hộp đĩa gồm 20 chiếc, từ đó rút ngẫu nhiên ra 1 đĩa.
  1. Tính xác suất để sinh viên đó rút phải đĩa bị lỗi.
  2. Tính xác suất để đĩa này thuộc của hàng A, biết rằng đĩa này bị lỗi.
  1. Trọng lượng X (đơn vị: gam) của sản phẩm do máy tự động sản xuất là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn N(100,1). Sản phẩm gọi là đạt tiêu chuẩn nếu trọng lượng của nó đạt từ 98,04g đến 101,96g. Tính tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

 

Câu 4.

Điều tra doanh số hàng tháng của các hộ kinh doanh một loại hàng ở vùng A, ta có bảng số liệu sau:

 

 

 

 Biết rằng doanh số hàng tháng là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn.

  1. Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng doanh số trung bình hàng tháng của các hộ kinh doanh mặt hàng này ở vùng A.
  2.  Với độ tin cậy 95%, nếu muốn sai số của ước lượng giảm đi một nửa thì phải điều tra thêm một mẫu kích thước ít nhất bằng bao nhiêu?
  3. Doanh số hàng tháng của các hộ kinh doanh mặt hàng này ở vung B (ký hiệu XB) có phương sai là 2. Điều tra ngẫu nhiên 101 hộ ở vùng B, tính xác suất để:

i=1100(XBi- XB)2 ít nht bng 248,68.

 

Cho: PU<1,96 = 0,975; PU>1,645 = 0,05; Pχ2(100)<124,34 = 0,95; Pχ2(100)<74,22 = 0,025.

 

 

 

 

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!                                     Số báo danh:……………….

 

Tham khảo: Học viên Ngoại thương chia sẻ kinh nghiệm ôn thi cao học