Để có thể học tốt môn Xác suất thống kê thì việc nắm vững trọng tâm học và thi là việc CẦN PHẢI LÀM.

1. Nội dung ôn thi cao học môn Xác xuất thống kê

Trung tâm ôn luyện thi cao học Centre Train xin đưa ra đề cương tổng quát nội dung Ôn thi cao học môn Xác suất thống kê là sự tổng hợp các đề cương chi tiết của 4 trường NEU, FTU, UEB, BA. Và trung tâm cũng đưa ra nội dung thi của từng trường giúp các bạn có nhu cầu thi cao học của trường đó nhanh chóng nắm được nội dung học.

Đề cương ôn thi đầu vào cao học:

- Kinh tế Quốc dân, Ngoại thương thi Chương: 2,3,6,7,8.

- Học viện Ngân hàng thi Chương: 1,2,3,6,7,8.

- ĐHKT - ĐHQG HN thi Chương: 1,2,3,6,7,8,10.

Đề xuất xem thêm: Kinh nghiệm Ôn thi cao học Kinh tế Quốc dân

Phần I: Xác suất

Chương 1: Biến cố và Xác suất của biến cố

 •  Phép thử và biến cố
 •  Định nghĩa cổ điển về xác suất
 •  Giải tích tổ hợp (chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp)
 •  Định lý cộng và nhân xác suất
 •  Hệ quả của định lý cộng và nhân xác suất (công thức Bernoulli, công thức xác suất đầy đủ, công thức Bayes)

Chương 2: Biến ngẫu nhiên

 •  Khái niệm, các quy luật phân phối xác suất của Biến ngẫu nhiên (Bảng phân phối xác suất, Hàm phân bố, Hàm mật độ xác suất)
 •  Các tham số đặc trưng của Biến ngẫu nhiên: (Kỳ vọng toán, Phương sai, Độ lệch chuẩn, Hệ số biến thiên)
 •  Bổ túc về Đạo hàm, Vi phân, Tích phân

Chương 3: Các quy luật phân phối Xác suất thông dụng

 •  Quy luật không-một A(p)
 •  Quy luật nhị thức B(n,p)
 •  Quy luật chuẩn N(μ, σ2 )        
 •  Quy luật Khi bình phương X2(n) 
 •  Quy luật student T(n)
 •  Quy luật Fisher F(n1,n2 )
 •  Quy luật Poison P(λ)
 •  Quy luật phân phối lũy thừa mũ E(λ)

Chương 4: Biến ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều (không thi)

Chương 5: Luật số lớn (không thi)

Phần II: Thống kê toán

Chương 6: Cơ sở lý thuyết mẫu

 •  Mẫu ngẫu nhiên
 •  Mẫu cụ thể
 •  Các phương pháp mô tả số liệu mẫu (rời rạc, ghép nhóm, ghép lớp)
 •  Các công thức tính tham số đặc trưng mẫu (Trung bình mẫu, độ lệch chuẩn mẫu, phương sai mẫu)
 •  2 phương pháp tính tham số đặc trưng mẫu (lập bảng, máy tính fx)
 •  Các kết luận của các thống kê (10 công thức)

Chương 7: Ước lượng (estimation)

 •  Các tính chất tham số đặc trưng mẫu (không chệch, vững, hiệu quả nhất)
 •  Ước lượng điểm (hàm ước lượng, ước lượng hợp lý tối đa)
 •  Ước lượng bằng khoảng tin cậy:

         → Trung bình tổng thể μ

        → Phương sai tổng thể σ2

        → Cơ cấu của tổng thể P

Chương 8: Kiểm định giả thuyết thống kê

 •  Định nghĩa, miền bác bỏ, mức ý nghĩa α, các quy tắc kiểm định giả thiết
 •  Kiểm định giả thiết:
 • 1 Trung bình tổng thể μ (biết và chưa biết Phương sai tổng thể)
 • 2 Trung bình tổng thể μ
 • 1 Tham số P (kích thước mẫu lớn, mẫu nhỏ)
 • 2 Tham số P
 • 1 Phương sai tổng thể σ2
 • 2 Phương sai tổng thể σ2

Chương 9: không thi

Chương 10: Phân tích hồi quy

 •  Hồi quy tuyến tính
 •  Hệ số tương quan mẫu r
 •  Xây dựng Phương trình hồi quy tuyến tính thực nghiệm
 •  Ước lượng sai số bình phương trung bình

 

2. Kinh nghiệm ôn thi Xác suất cổ điển

Như các bạn đã biết Xác suất thống kê là 1 môn khó đặc biệt là xác suất cổ điển và trường ĐHQG + HVNH vẫn còn thi Xác suất cổ điển. Nhưng các bạn đến học tại trung tâm thì Thầy Mạnh luôn cam kết XSTK là 1 môn dễ nhất trong 4 môn kể cả xác suất cổ điển. Vì trung tâm có các bước của đáp án chuẩn:

Ví dụ:

Bước 1: Gọi tên các biến cố (bước này làm được là người làm đã chắc chắn nhìn ra được đáp án thi)

Bước 2: Gọi A là biến cố đề bài hỏi → biểu diễn A qua các biến cố (Để làm được những điều trên cần học một số thứ bổ trợ nữa)

- Xác suất cổ điển nếu không biết cách học thì người học cực kì mông lung và trong phòng thi các bạn không biết bắt đầu từ đâu, làm cái gì. Nhưng đến với trung tâm Thầy Mạnh các bạn biết rất rõ mình học cái gì, viết cái gì trong giấy thi.

3. Ôn thi cao học Xác xuất thống kê ở đâu?

Trung tâm ôn luyện thi cao học Centre train cam kết chỉ sau 3 buổi học XSTK các bạn sẽ cực kì vững và thành thạo giải các bài tập XS cổ điển. Thực ra đến buổi thứ 2 học các bạn đã được ôn luyện thi xác suất đỉnh cao khi mà được Thầy Mạnh chữa những đề thi từ những năm 1998. Ngoài ra các học viên đến ôn thi cao học tại trung tâm còn được trang bị bộ Tài liệu ôn thi cao học Kinh tế Quốc dân cực kì giá trị.

PS: Chỉ có duy nhất tại trung tâm ôn luyện thi cao học Centre train là có đáp án thi chuẩn của 4 trường: NEU, FTU, UEB, BA.

Hãy đặt niềm tin của các bạn vào trung tâm.

Tham khảo thêm: Học viên Ngoại thương chia sẻ Kinh nghiệm ôn thi cao học