ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 

ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2016

MÔN THI CƠ SỞ: KINH TẾ HỌC

Thời gian làm bài: 180 phút

 

Câu 1 (2 điểm): Mặc dù cùng theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, nhưng nếu so với các doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo, một hãng độc quyền hoàn toàn khi quyết định mức sản lượng tối ưu sẽ làm thiệt hại đến lợi ích người tiêu dùng (tổn thất thặng dư tiêu dùng), thậm chí, mất mát lợi ích (mất không) cho xã hội.

Anh(chị) hãy vẽ đồ thị minh họa và giải thích hiện tượng trên.

 

Câu 2 (2 điểm):

Có ý kiến cho rằng: “ Trong nền kinh tế đóng, Chính phủ có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng các chính sách tài khóa hay tiền tệ nới lỏng”

Theo anh/chị:

 1. Nhận định này đúng trong trường hợp nào?
 2. Nếu chính sách này không kiểm soát, nguy cơ gì có thể xảy ra với nền kinh tế?
 3. Hãy sử dụng mô hình AD-AS để mô tả tính chất hợp lý và nguy cơ kể trên đối với nền kinh tế?

 

Câu 3 (3 điểm):

Một hãng có hàm chi phí bình quân ATC = 300 + 5625/Q và đối diện với đường cầu là

P = 800 – Q.

 1. Tính chi phí biến đổi bình quân, chi phí cận biên và chi phí cố định của hãng?
 2. Hãng phải đặt giá bao nhiêu để bán được nhiều sản phẩm nhất mà không bị lỗ (hòa vốn)?
 3. Nếu hãng muốn tối đa hóa doanh thu thì hãng phải đặt giá bao nhiêu, doanh thu tối đa và lợi nhuận khi đó là bao nhiêu?
 4. Nếu hãng muốn tối đa hóa lợi nhuận thì sản lượng và giá bán sẽ phải là bao nhiêu. Tính mức lợi nhuận tối đa đó?

 

Câu 4 (3 điểm):

Một nền kinh tế được mô tả như sau:

Tiêu dùng:                C = 400 + 0,8(Y – T)

Chi tiêu Chính phủ: G = 300

Thuế:                        T = 250

Đầu tư:                      I = 200

 1. Hãy tính sản lượng cân bằng.

Hãy vẽ và mô tả bằng đồ thị tổng chi tiêu của nền kinh tế (gợi ý: sử dụng mô hình đường chéo của Keynes).

Giả sử sản lượng hiện tại là 3.000, Hãy trả lời các câu hỏi b,c và d.

 1. Nền kinh tế ở trạng thái nào? Hãy xác định vị trí nền kinh tế trên đồ thị?
 2. Nếu chính phủ sử dụng chính sách tài khóa để đưa nền kinh tế về trạng thái cân bằng, chính phủ phải tăng hay giảm chi tiêu G? Số nhân chi tiêu bằng bao nhiêu?
 3. Nếu chính phủ quyết định không thay đổi chính sách tài khóa, nền kinh tế có thể tự động trở về trạng thái cân bằng hay không? Tại sao?

 

____________________________________

Ghi chú:

 • Đề thi này gồm 02 trang’
 • Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

 

Đề thi tương tự: Đề thi Kinh tế học cao học Đại học Quốc gia T9.2017