Các bạn có nhu cầu cần bổ sung kiến thức gì về:

+ Toán cao cấp (Ma trận, Định thức,..)

+ Toán cơ sở cho các nhà kinh tế (Toán tối ưu, Mô hình toán,...vd: Cực trị có điều kiện, không điều kiện,Các hàm lợi ích, hàm sản xuất...)

+ Xác suất thống kê ( XS cổ điển, Biến ngẫu nhiên, QLPPXS chuẩn, Suy diễn ước lượng, kiểm định..)

+ Quy hoạch tuyến tính (Bảng đơn hình, Bài toán Min-Max, Bài toán đối ngẫu...)

+ Kinh tế học vi mô (Cung-cầu, Lý thuyết lợi ích, sản xuất, Cạnh tranh - Độc quyền)

+ Kinh tế học Vĩ MÔ (Tăng trưởng, Mô hình AD-AS, MH IS-LM,...Lạm phát, Tỷ giá, MS, MD, Chính sách tài khóa, tiền tệ..)

Xem Video Demo tại: https://videobaigiangonline.com/

Event trên là hoàn toàn MIỄN PHÍ cho CỘNG ĐỒNG, Các bạn chỉ cần comment chủ đề yêu thích. Thầy sẽ tổng kết và đưa ra chủ đề sẽ Live Stream.

Dự kiến ngày 27/9 thầy sẽ tổng kết và ngày 28/9 thầy sẽ Live trực tiếp.