Thông báo: Kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ 2018

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018

Kết quả thi được dán tại bảng tin tầng 1, nhà 6 – ĐHKTQD.

Link tra cứu: http://tuyensinhsdh.neu.edu.vn/

 

I.  Điểm trúng tuyển:

-          Chuyên ngành Tài chính ngân hàng: 7.62

-          Chuyên ngành Kế toán kiểm toán và Phân tích: 6.98

-          Các chuyên ngành còn lại: 5.12

 

[Điều kiện xét trúng tuyển:

-         Thí sinh dự thi phải đạt điểm từ 5,0 trở lên đối với mỗi môn thi Luận và Kiến thức Kinh tế tổng hợp (thang điểm 10); môn tiếng Anh đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100).

-         Điểm xét tuyển là tổng của điểm Luận và KTKTTH theo công thức:

Điểm xét tuyển = (Điểm Luận x 0,4) + (Điểm Kiến thức kinh tế tổng hợp x 0,6)

Điểm trúng tuyển được lấy từ cao xuống thấp của điểm xét tuyển đến khi tuyển đủ chỉ tiêu

 

 II. Đăng ký lại chuyên ngành:

1. Những thí sinh đủ điều kiện xét trúng tuyển nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (đạt điểm xét tuyển từ 7.61 đến 5.5), Kế toán kiểm toán và Phân tích (đạt điểm xét tuyển từ 6.97 đến 5.12) được chuyển sang các ngành khác, số lượng cụ thể các chuyên ngành được nhận thêm như sau:

STT

Chuyên ngành/Các chuyên ngành

Số lượng thí sinh được nhận thêm

1.      

Kinh tế đầu tư

08

2.      

QTKD Tổng hợp (Viện QTKD)

07

3.      

Kinh tế đối ngoại, QTKD Quốc tế, QTKD Thương mại

30

4.      

- Kinh tế chính trị

- Lịch sử kinh tế

30

5.      

QLKT và Chính sách, Quản lý công, KT&QL Địa chính, KT&QL Môi trường, KT&QL Thương mại, KT&QL Du lịch

40

6.      

Toán KT Tài chính, Kế hoạch PT, Kinh tế bảo hiểm, Kinh tế học, KT Lao động, KT Nông nghiệp, KT Phát triển, Logistic, Marketing, QTKD BĐS, QTKD Du  lịch Khách sạn, Thống kê KT, QT Nhân lực, QTKD Nông nghiệ, Hệ thống TTQL, QT Chất lượng.

Theo nhu cầu đăng ký

 

2. Thí sinh trúng tuyển chuyên ngành Luật kinh tế (có 03 thí sinh), không đủ quy mô tối thiểu mở lớp nên phải chuyển sang các chuyên ngành đào tạo thuộc mục 2.7 đến 2.12 của Thông báo tuyển sinh và học BSKT sau khi vào học chính thức .

3. Sau khi có số liệu đăng ký lại chuyên ngành, nếu số lượng thí sinh không đủ quy mô tối thiểu để mở lớp học phần (30) và lớp chuyên ngành (3 học viên) theo quy định thì phải chuyển sang chuyên ngành khác.

- Thí sinh đăng ký lại chuyên ngành bằng cách điền vào mẫu tại đường dẫn:

https://goo.gl/forms/wDBrnjkFSSeKuzRr1

Thời gian: từ ngày 13/06 - 30/06/2018

Nếu thí sinh không đến đăng ký lại chuyên ngành theo thời gian trên, Viện Đào tạo Sau đại học sẽ chủ động chuyển sang các chuyên ngành còn thiếu chỉ tiêu.

 

III. Phúc tra:

- Thời gian nhận đơn phúc tra: từ ngày 13/06 - 30/06/2018 (trong giờ hành chính)

(mẫu đơn phúc tra có thể download từ  website và nộp tại phòng 202, nhà 6 - đ.c Liên)

- Lệ phí phúc tra:      120.000đ/ 1 môn

 

IV. Thông tin khác

- Thời gian nhập học (dự kiến): tuần đầu tháng 8/2018. Thông tin chi tiết về lịch nhập học sẽ được thông báo trên website: http://sdh.neu.edu.vn/

- Thời gian khai giảng và học tập (dự kiến): tuần đầu tháng 9/2018.

Trân trọng thông báo!