Xin chào các bạn, Trung tâm ôn thi cao học Centre Train sẽ làm đáp án thi Toán kinh tế Cao học Học viện Ngân hàng T9.2017.

- Đầu tiên các bạn Xem Đề thi tại link: 

Đề thi Toán Kinh tế cao học Học viện Ngân hàng T9.2017

Câu 1 (1,5 điểm).

 

Câu 2 (2,5 điểm).

 

Câu 3 (2 điểm).

Câu 4 (2 điểm).

 

Câu 5 (2 điểm).

 

 

PS: Đáp án do Bạn Trịnh Minh Nguyệt Học viên ôn thi tại trung tâm cung cấp