Thông báo tuyển sinh sau đại học Học viện ngân hàng BA năm 2023 (Đợt 2)

- Thời gian tuyển sinh thi tuyển: 22.23/09/2023.

- Các môn thi tuyển: Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh

- Đề cương ôn thi các môn: