Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thông báo chương trình Bổ sung kiến thức thi cao học đợt 1 năm 2018 khai giảng ngày 25/11/2017. Học viên có nhu cầu nộp hồ sơ đăng kí trước ngày 25/11/2017. 

 

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Phòng 103 + 104 - Nhà B2

Điện thoại: 024.3572 6385 - 3572 5645 Từ 8h00 đến 18h00, thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

Email: Ttdtbd.hvnh@gmail.com; Facebook:www.facebook.com/ttdtbd.hvnh

Website: ttdt.hvnh.edu.vn Mục Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng và Mục Tuyển sinh - Tuyển dụng

 

http://ttdt.hvnh.edu.vn/thong-bao-ve-viec-mo-lop-bo-sung-kien-thuc-thi-cao-hoc-dot-1-nam-2018-6907newsDetail1793135.html