Thông báo số 2641/TB- ĐHKT ngày 27/9/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ năm 2018

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2018 các chuyên ngành Kinh tế chính trị, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế và Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế tổ chức đăng ký học các lớp bổ sung kiến thức cụ thể như sau:
1. Đợt 1 (cho tuyển sinh đợt 1 năm 2018)
Lớp 1:
- Thời gian thu hồ sơ: Từ ngày 27/09/2017 đến 27/10/2017
- Thời gian khai giảng lớp học: Từ ngày 06/11/2017
2. Đợt 2 (cho tuyển sinh đợt 2 năm 2018)
Lớp 2:
- Thời gian thu hồ sơ: Từ ngày 04/12/2017 đến 05/01/2018
- Thời gian khai giảng lớp học: Từ ngày 15/01/2018
Lớp 3:
- Thời gian thu hồ sơ: Từ ngày 05/03/2018 đến 06/04/2018
- Thời gian khai giảng lớp học: Từ ngày 16/04/2018

 

3. Địa điểm đăng ký: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, Phòng 504, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024 7547 506 (máy lẻ 524).
 

4. Học phí đăng ký học: Nộp học phí trực tiếp tại Phòng Kế hoạch - Tài chính hoặc chuyển khoản tại thời điểm đăng ký học bổ sung kiến thức.
 

5. Hồ sơ đăng ký học: Hồ sơ gồm có đơn xin học bổ sung kiến thức (theo mẫu), bản sao công chứng bằng đại học, bảng điểm đại học. Văn bằng đại học do các trường đại học ở nước ngoài cấp, hồ sơ phải có giấy chứng nhận của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ghi chú:
- Trường Đại học Kinh tế chỉ mở lớp học khi có từ 10 hồ sơ trở lên đăng ký học.
- Điều kiện về văn bằng, thâm niên công tác và số môn học bổ sung kiến thức xem trong file đính kèm.
- Lịch học công bố tại địa điểm đăng ký hồ sơ.
 
>> Download thông báo tại đây.


http://ueb.edu.vn/Sub/22/newsdetail/hbao/19682/%C4%91ang-ky-hoc-bo-sung-kien-thuc-du-thi-thac-si-nam-2018.htm