Tổng hợp đầy đủ các kiến thức ôn thi môn Quy hoạch tuyến tính và đề thi cao học Học viện ngân hàng, cao học ĐHKT ĐHQG HN.