Trung tâm ôn thi cao học Centre Train được khởi tạo từ cuối năm 2010. Sau 7 năm phát triển trung tâm đã đạt 15 điểm 10 cả Toán và Kinh tế học ôn thi cao học cho 4 trường NEU, FTU, UEB, BA.

Đề xuất xem:

Những thành tích Ấn tượng của Trung tâm Ôn thi cao học Centre train

 

Sau đây là lịch sử hình thành phát triển trung tâm:

 

 

Sau 7 năm phát triển trung tâm đã đạt được 15 điểm 10 cho 2 môn Toán và Kinh tế học.

Trong đó:

Toán: 11 học viên đạt điểm 10 chiếm 70%

Kinh tế học: 4 học viên đạt điểm 10 chiếm 30%

Tỷ lệ giới tính:

3 học viên Nam đạt điểm 10 chiếm 20%

12 học viên Nữ đạt điểm 10 chiếm 80%

 

Tham khảo thêm lịch sử hình thành và phát triển Centre Train tại: Giới thiệu

Hi vọng với biểu đồ trên sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về trung tâm.