Các bạn tham khảo Đề cương chi tiết ôn thi Gmat cao học Kinh tế quốc dân NEU 2018 phục vụ thi cao học NEU năm 2019.