Hình ảnh lễ trao chức đội trưởng ôn thi cao học Học viện ngân hàng T9.2017

Những phút giây có ý nghĩa của học viên

- Những học viên có thành tích đặc biệt xuất sắc:

 

 

- Đội trưởng của lớp cao học học Ngân hàng:

 

 

- Đội trưởng Trịnh Minh Nguyệt được đích thân Thầy Mạnh trao bằng:

 

- Kỷ niệm chụp chung của cả lớp:

 

 

Các bạn có nhu cầu ôn thi cao học Học viện Ngân hàng T9.2018 thì theo dõi trên các kênh thông tin của Website nhé. Thân ái.