THÔNG BÁO LẦN ĐẦU TIÊN TRUNG TÂM ÔN THI CAO HỌC CENTRE TRAIN CÓ 1 THỦ KHOA VÀ 5 Á KHOA.

Các học viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau như: Toán kinh tế và Kinh tế học

- Thủ khoa đầu vào cao học (top1):

Học viên: HOÀNG THỊ TIẾP đạt Toán: 10, Kinh tế học 10. Tổng điểm 20/20 đ.

 

 

 

Học viên Hoàng Thi Tiếp đã mang VINH QUANG về trung tâm. Khi được đích thân Hiệu Trưởng trường KTQD: Giáo sư Trần Thọ Đạt xướng tên Thủ khoa 20/20.

Trung tâm thật Vinh dự và Tự hào khi lần đầu tiên có 1 học viên tại trung tâm đạt thủ khoa đầu vào Top 1 trong 686 thí sinh trúng tuyển cho kỳ thu sau đại học tháng 5 năm 2017.

- 5 Á khoa đầu vào cao học Kinh tế Quốc dân 2017:

1. Học viên: Trương Thị Trinh đạt Toán: 10, Kinh tế học 9.5. Tổng điểm 19.5/20. Á khoa đầu vào cao học NEU T5.2017. 

 

 

2. Học viên: Tống Thị Mai Anh đạt Toán: 9.5, Kinh tế học 10. Tổng điểm 19.5/20. Á Khoa SĐH NEU T5.2017. 

 

 

3. Học viên: Hằng Nguyễn đạt Toán: 10, Kinh tế học 9.5. Tổng điểm 19.5/20 Á khóa NEU

 

 

4. Học viên: Phạm Thị Ánh Hòa đạt Toán: 9.5, Kinh tế học 10. Tổng điểm 19.5/20 Á khoa đầu vào sau đại học NEU T5.2017. 

 

 

5.  Học viên: Nguyễn Thị Hà Quyên đạt Toán: 10, Kinh tế học 9.5. Tổng điểm 19.5/20. Á khoa NEU T5.2017. 

 

 

- Tập thể các học viên xuất sắc:

 

 

- Thảnh tích ấn tượng tại trung tâm:

 

 

Các bạn có nhu cầu ôn thi cao học Kinh tế Quốc dân T5.2018 có thể tham khảo trên các kênh thông tin của trung tâm.