Lời nói đầu:

Xu hướng nghiên cứu các tài liệu Tiếng Anh ở Việt Nam đang ngày các gia tăng. Khi mà các nguồn tài nguyên học thuật trong nước không đủ đáp ứng các tiêu chuẩn trên thế giới. Trung tâm Ôn thi Cao học CenTre Train là đơn vị duy nhất cung cấp các kiến thức mới nhất về tài liệu kiến thức, các phương pháp nghiên cứu tiên tiến được các nước phát triển áp dụng.

Trung tâm đang trong giai đoạn xây dựng lộ trình cung cấp các Kênh thông tin về tài liệu các môn:

- Toán Kinh Tế

- Kinh Tế Học

- Tiếng Anh

Kênh Kiến thức học sẽ trang bị các kiến thức cơ bản của các môn sẽ giúp các bạn có nhu cầu ôn thi tại trung tâm có sự chuẩn bị tốt hơn khi tham gia đăng ký học.