1 -Phát hành hồ sơ: Không phát hành hồ sơ tuyển sinh, thí sinh tự download danh sách các loại giấy tờ cần thiết, hoàn thiện và nộp vào ngày 13/03/2017 đến ngày 17/03/2017

Thí sinh phải tiến hành khai thông tin hồ sơ trước khi nộp tại địa chỉ: http://sdh.neu.edu.vn/tuyensinh/ (Mục: Cao học / Hồ sơ online)

Thí sinh ghi nhớ mã đăng ký hồ sơ online và nộp hồ sơ (bằng giấy) theo lịch ở trên.

 

2 Thời gian giới thiệu thông tin tuyển sinh SĐH 2017: 18h30, thứ sáu, ngày 23/12/2016

Nội dung: Giới thiệu và giải đáp thắc mắc về các vấn đề tuyển sinh cao học năm 2017

Địa điểm: Nhà văn hóa - ĐHKTQD

 

3. Thời gian đăng ký học BSKT:

Nhóm

Thời gian đăng ký học

Thời gian học và thi

4, 6 và 9 môn cơ sở

27/10/2016 - 18/11/2016

21/11/2016 – 28/02/2017

3 môn chuyên ngành

27/10/2016 - 18/11/2016

Thông báo trên website

Lệ phí: 600.000đ / môn

Cách đăng ký: Thí sinh đăng ký học online tại đường link: http://sdh.neu.edu.vn/tuyensinh/ và nộp tiền tại Viện ĐTSĐH/ hoặc đăng ký trực tiếp tại Viện ĐTSĐH.

Ghi chú:

- Đề nghị thí sinh mang theo bằng và bảng điểm đại học (photo) khi đến đăng ký học BSKT để nhận tư vấn về số môn phải học.

- Lịch học và lịch thi cụ thể từng môn BSKT sẽ được thông báo trên website.

 

4. Đăng ký ôn tập

  1. Môn Toán kinh tế gồm 02 phần: Toán cơ sở cho các nhà kinh tế và Lý thuyết xác suất & Thống kê toán
  2. Môn Kinh tế học gồm 02 phần: Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô
  3. Môn Triết học
  4. Môn Lịch sử các học thuyết kinh tế
  5. Môn Tiếng Anh
  6. Môn Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

- Thời gian đăng ký ôn tập: từ ngày 27/10/2016

 

5. Thời gian thi tuyển sinh: dự kiến 27+28/5/2017

http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2017__226651.html