Thông báo Nội dung Lớp Online ôn thi cao học HVNH BA T9.2023 (đợt 2) cả lớp sẽ học theo từng dấu +

- Chương 1 vi mô học:

+ Các kí tự bằng Tiếng Anh

+ Học các công thức: T, M, A, C, R, P, U,

+ Chi phí cơ hội là gì?

+ Quy luật Chi phí cơ hội tăng dần

+ Làm 1 bài tập tính NB, MB, MC

- Chương 2 vi mô (học hết)

+ Các nhân tố ảnh hưởng tới cung cầu

+ Hàng hóa thay thế bổ sung

+ Hàng hóa Thông thường, Hàng hóa cấp thấp

+ Kiểm soát giá (giá trần, sàn)

+ Sự thay đổi trạng thái cân bằng (Cung cầu dịch chuyển hoặc cả 2).

 

 

Xem tiếp từ 1h07:

 

 

Chương 3 vi mô: ĐỘ CO GIÃN:

Nội dung học:

- Khái niệm, công thức ý nghĩa: Edp, EDI, Exy

- Các loại co giãn: Khoảng/ Đoạn

- Phân Loại Co giãn của cầu theo giá: Cầu ít co giãn, co giãn, co giãn đơn vị, Hoàn toàn không co giãn, Hoàn toàn co giãn

-Mối quan hệ giữa EDP, P, TR

-Ảnh hưởng của thuế đến người mua, người bán và phụ thuộc vào ĐCG:

 

 

Chương 3 (tiếp): Chữa Trấc nghiệm Độ co giãn

 

 

Chương 4 Lý thuyết Hành vi Người tiêu dùng

Nội dung học:

+ Nắm được các Khái niệm, ý nghĩa của: U , TU, MU

+ QUy luật lợi ích cận biên giảm dần: Tăng tiêu dùng --> lợi ích tăng --> càng ngày Lợi ích tăng càng chậm

+ Xây dựng đường Ngân sách --> Độ dốc đường Ngân sách

+ Xây dựng đường Bàng quan --> Độ dốc đường Bàng quan

+ Nguyên tắc tối đa hóa lợi ích

KL: Đây là 1 chương ít thi trong đề thi

Chương 4 (tiếp)

 

(Chương 5 xem từ 1h43)

Nội dung học Chương 5 Kinh tế học vi mô Lý thuyết Hành vi người sản xuất:

+ Lý thuyết trong sản xuất: SR và LR

+ Nắm được các công thức, ý nghĩa: MPk, MPL, APK, APL

- Hai bài toán kinh tế:

BT1: Tối đa hóa sản lượng với chi phí cho trước

BT2: Tối thiểu hóa chi chí với sản lượng cho trước

+ Các loại chi phí: TỔng, Bình quân, cận viên: TC. VC. FC. ATC, AVC, AFC, MC

+ Biết cách vẽ các đường: MC, ATC, AVC trong cùng 1 đồ thị

+ Lợi nhuận = TR - TC

+ Học thuộc lòng 10 đáp án mẫu

(Chương 5 xem từ 29p20)

 

Chương 5 Lý thuyết Hành vi người sản xuất (Bản đáp án thi)

 

 

Chương 6 Cấu trúc thị trường (100% chắc chắn thi Độc quyền hoặc Cạnh tranh hoàn hảo)

- Nội dung thi:

+ 4 Đặc điểm của thị trường CTHH

+ 3 Đặc điểm của Hãng CTHH

+ ĐƯờng cung của hãng CTHH: (S): p = MC

+ Học thuộc các câu mẫu bài tập: Tại sao Hãng CTHH bị lỗ vốn vẫn lên tiếp tục sản xuất

+ Độc quyền (khá dễ)

Chương 6 Cấu trúc thị trường

 

 

 

Quan trọng:  Bản tổng hợp ĐÁN ÁN LÀM SẴN Kinh tế học VI MÔ VÀ vĨ mô (Part1):

Hướng dẫn ôn thi cao học môn Kinh tế học (part 2):