Các bạn xem thêm thông tin chi tiết tại website của trung tâm. Trung tâm ôn thi cao học Centre train Đào tạo ôn thi Cao học Kinh tế Quốc dân, ôn thi cao học Ngoại thương, cao học UEB, BA.