Đề thi Cao học Kinh tế Quốc dân 2018 sẽ thi theo hình thư thi Gmat bao gồm cả Tự luận và Trắc nghiệm. Đề thi sẽ ra dưới dạng kiến thức mở là sự tổng hợp kiến thức của Toán, Logic, Kiến thức chung về kinh tế và xã hội. Do đó thí sinh sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì các kiến thức bị chia nhỏ và các kiến thức đó lại phủ rất rộng.

Ví dụ: Trong phần Toán - logic lại thi cả Số học, Đại số, Hình học, Giải tích. Các kiến thức Kinh tế học lại thi cả Vi mô Vĩ mô. Kiến thức về Quản trị học, Marketing. Có thể nói là quá rộng do đó thí sinh đi thi không biết tổng hợp kiến thức thì sẽ không kịp thời gian làm bài thi.

Trung tâm Ôn thi Cao học Centre Train là đơn vị duy nhất cung cấp các Tài liệu thi Cao học Kinh tế Quốc dân 2018.

Lộ trình của trung tâm sẽ up các Môn Toán-logic, Kinh tế học, Xã hội học, Marketing.

Sau đây là Tài liệu Môn Toán Logic Ôn thi Cao học Kinh tế Quốc dân 2018:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Ôn thi cao học Centre Train sẽ Up các đáp án mẫu cho các bạn tham khảo cách làm bài thi đầu vào cao học kinh tế Quốc dân 2018.