Cùng trung tâm Ôn thi cao học Centre Train ôn tập Tiếng Anh môn điều kiện cho kỳ thi Cao học Kinh tế Quốc dân Tháng 5 năm 2018.